O nas

NASZE CELE I ZADANIA

Zadaniem Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Meszna

Zadaniem Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Meszna, współpraca ze szkołą w zakresie rozwoju uzdolnień młodzieży, organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć oraz w trakcie wakacji i ferii zimowych, podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, zabytków, dbanie o tradycję ludową i dziedzictwo kulturowe, podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu i turystyki oraz rekreacji, opracowywanie własnych planów i projektów zmierzających do wszechstronnego rozwoju wsi oraz uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej. SRM współpracuje z organami samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami na terenie wsi i gminy. Organizuje szkolenia, konkursy, wystawy i imprezy o charakterze kulturalno- oświatowym i sportowo-rekreacyjnym.

 .