Majówka przy Kapliczce w Mesznej

W sobotę, dn. 4.05.2019 r. o godz. 12.00 odbyło się przy kapliczce na ul. Handlowej w Mesznej Nabożeństwo Majowe, które poprowadził ks. proboszcz Andrzej Piotrowski. Kapliczka Matki Boskiej przy ul. Handlowej, tzw. „ Panienka”, ufundowana przez rodzinę Gluzów, pochodzi z około 1840 r. Przy niej gromadzili się mieszkańcy Mesznej na majówki. W czasie II wojny światowej Niemcy rozbili i wyrzucili figurkę Matki Boskiej , nie udało im się jednak zniszczyć kapliczki całkowicie i przetrwała do dziś jako charakterystyczny zabytek. Przydrożną kapliczką opiekowały się rodziny Gluzów, Gębalów i Huczków. Staraniem Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej kapliczka została odrestaurowana przez konserwatora zabytków Marię Sromek –Osielczak w 2011 r. Odtąd stowarzyszenie objęło opiekę nad tym zabytkiem.

14 maja 2015r. z inicjatywy stowarzyszenia i dzięki dotacji Urzędu Gminy w Wilkowicach umieszczono we wnętrzu kapliczki nową figurkę Matki Boskiej wykonaną z piaskowca przez miejscowego artystę rzeźbiarza, Mateusza Gębalę. Uroczystego poświęcenia rzeźby dokonał ks. Andrzej Piotrowski .Ustalono, że w tym miejscu każdego roku w maju odbywać się będzie uroczysta Majówka . Kolejne coroczne nabożeństwa przy kapliczce będą odbywać się w pierwszą sobotę maja.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej dziękuje wszystkim biorącym udział w tegorocznej majówce, ks. Andrzejowi Piotrowskiemu za prowadzenie nabożeństwa, strażakom z Mesznej za zapewnienie bezpieczeństwa, a zuchom z 2 Gromady Zuchowej i członkom SRM za odświętną dekorację kapliczki.

Zawody w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie

W dniu 17 marca 2019 r. o godzinie 13:00 na stoku narciarskim Biały Krzyż w Szczyrku odbyły się VIII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY WILKOWICE W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej. W zawodach wzięło udział 78 uczestników, w tym głównie dzieci i młodzież szkolna, nie tylko z Gminy Wilkowice, ale również sąsiednich miejscowości – między innymi Szczyrku, Wisły, Bielska-Białej. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, pamiątkowy upominek oraz ciepły posiłek.
Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczono medale ufundowane przez sponsorów. Wyniki są dostępne w siedzibie SRM. Najmłodsza uczestniczka miała 4 lata, a najstarszy uczestnik miał 82 lata. Projekt pt.” Aktywna Meszna 2019”, którego jednym z zadań było przeprowadzenie w/w Mistrzostw, napisany przez członków SRM, został dofinansowany ze środków Gminy Wilkowice. Podczas Mistrzostw gościliśmy Wójta Gminy Pana Janusza Zemanek z rodziną i przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Kwiatek z rodziną oraz Sołtysa Mesznej Pana Antoniego Kufel.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Dystrybutorowi marki Elan na Polskę Tereza Trtíková , Dagmara Krzyżyńska z Bystrej, Wala Sp. z o.o. z Wilkowic, Państwu Znamirowskim ze Szczyrku, Panu Tadeuszowi Bąbol, Panu Robertowi Cieślar. Szczególne podziękowania kierujemy do Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej Bystra za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz wszystkim osobom, którzy swoją pracą wsparli przeprowadzenie Mistrzostw.
Jeszcze za raz gratulujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania, laureatom za wspaniałe wyniki, kibicom za obecność i wsparcie.
A. Kosmala, K. Gnioździorz
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Zapraszamy do galerii